• Slávnostné prijatie u prezidentky SR

    22 jan 2020

    V úvode svojho príhovoru prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil uviedol, že pozvanie prezidentky vníma ako...

  • Výjazdové zasadanie Kolégia rektora TUZVO

    18 dec 2019

    Program rokovania začal kontrolou plnenia úloh a pokračoval prehľadom plnenia rozpočtu TUZVO na rok 2019. Doterajšie celkové hospodárenie univerzity...

Prehľad najdôležitejších udalostí za mesiac december 2019.
Vykazovacie obdobie publikačnej činnosti 2019 v CREPČ 2 trvá od 1. 4. 2019 do 31. 1. 2020 Usmernenie pre...

ŠTUDUJ NA TUZVO

Čaká ťa štúdium programov s vysokým uplatnením v praxi, mnoho aktivít v rámci študentského života, možnosť vycestovať za štúdiom do zahraničia a veľa ďalších cenných skúseností!

Viac o štúdiu

Univerzita v číslach

0
Fakulty
0
Centrá excelentnosti
0
špičkové vedecké tímy
0
študijných programov
0
študentov